Bankspaarhypotheek


Een bankspaarhypotheek biedt een garantie op de aflossing van de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd van de hypotheek. Er wordt bij het afsluiten van een bankspaarhypotheek namelijk ook een overeenkomst aangegaan met betrekking tot het banksparen. Er wordt gedurende de looptijd van de hypotheek kapitaal opgebouwd via een aparte spaarrekening. Er wordt dus niet, zoals bij een spaarhypotheek, premie ingelegd voor een levensverzekering. Het geld wordt namelijk gestort op een geblokkeerde spaarrekening, die afgekort ook wel SEW genoemd wordt. Een andere mogelijkheid is het opbouwen van kapitaal via een geblokkeerde beleggingsrekening, die ook wel tot BEW wordt afgekort. Bij de keuze voor het opbouwen van kapitaal via een beleggingsrekening is het rendement overigens niet gegarandeerd.

Het belangrijkste kenmerk van een bankspaarhypotheek is, dat de spaarrekening altijd gekoppeld is aan de hypothecaire lening. De spaarrekening geldt dat het bedrag aan het einde van de looptijd een garandeerde waarde heeft, dat gelijk is aan de hypotheekschuld. Een ander kenmerk is, dat er geen aflossingsverplichting geldt tijdens de looptijd. Daardoor kan er de hele looptijd van een optimaal fiscaal voordeel geprofiteerd worden. De vaste maandelijkse lasten zijn duidelijk. De maandelijkse last bestaat namelijk uit een deel hypotheekrente en een deel inleg op de bankspaarrekening. De bankspaarhypotheek kan naar wens gecombineerd worden met een andere vorm van hypotheek.

Binnen de rekening van de bankspaarhypotheek is het niet mogelijk om het overlijdensrisico te verzekeren. Het is wel mogelijk om bij het afsluiten van de bankspaarhypotheek een aparte overlijdensrisicoverzekering te nemen. Dat kan bij elke verzekeraar, zodat er geen sprake is van binding aan de hypotheekverstrekker. Bij de bankspaarhypotheek is de rentevergoeding op de bankspaarrekening gelijk aan de hypotheekrente, die betaald moet worden. Daardoor wordt er een vermogen opgebouwd met een gegarandeerd rendement. Het kan verstandig zijn om een keuze te maken voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Bij het overlijden zal er anders een groot risico op een restschuld bestaan, die voor rekening van de nabestaanden kan komen.

De fiscale vrijstelling voor een bankspaarhypotheek houdt in, dat er tijdens een periode van minimaal vijftien jaar een belastingvrij kapitaal opgebouwd kan worden. Tijdens de inlegperiode zal er dan ook geen belasting over hoeven te worden betaald. De hypotheekschuld kan vervolgens aan het einde belastingvrij worden afgelost. Jaarlijks worden de bedragen voor vrijstellingen vastgesteld door de Belastingdienst. Ook moet er voor de vrijstelling uiteraard aan de gestelde voorwaarden worden voldaan. Vergelijk altijd de verschillende bankspaarhypotheken bij meerdere banken om de beste keuze te kunnen maken.