Beleggingshypotheek

Bij het kopen van een huis kan er uit vele hypotheken een keuze worden gemaakt. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor het afsluiten van een beleggingshypotheek. Deze hypotheekvorm kan uitstekend gecombineerd worden met een hypotheek, die net wat meer zekerheid biedt over de aflossing van de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd. Een beleggingshypotheek houdt namelijk wel enig financieel risico in. Er wordt gedurende de looptijd niets afgelost, maar het is de bedoeling om vermogen op te bouwen tijdens de looptijd. Het vermogen wordt opgebouwd door te beleggen. En beleggen biedt nu eenmaal geen enkele garantie.

Wie bereid is om financieel risico te lopen en dat ook kan dragen, kan een beleggingshypotheek afsluiten. De beleggingen gedurende de looptijd kunnen namelijk ook een meer dan gemiddeld rendement opbrengen. Dat betekent dat er geld over kan blijven na het aflossen van de hypotheekschuld. Aan de andere kant brengt het risico ook met zich mee, dat er onvoldoende vermogen wordt opgebouwd. In dat geval kan dus niet de hele hypotheekschuld worden afgelost met het opgebouwde kapitaal, maar zal er zelf nog een deel van de schuld uit eigen middelen moeten worden betaald. Doordat er niets wordt afgelost, kan er wel tijdens de hypotheeklooptijd optimaal van de fiscale aftrek worden geprofiteerd.

De maandlasten bestaan bij een beleggingshypotheek deels uit rente en deels uit de inleg in een beleggingsfonds. Overigens kan er met een persoonlijk beleggingsprofiel rekening worden gehouden om de risico’s te beperken. Op die wijze kan er een beleggingsfonds gekozen worden, dat aansluit bij het persoonlijke beleggingsprofiel. De rente blijft bij een beleggingshypotheek vaststaan gedurende de rentevaste periode. Uiteraard kan er ook voor een variabele rente gekozen worden bij het afsluiten van een beleggingshypotheek.

De voordelen en nadelen van een beleggingshypotheek kunnen tegen elkaar worden afgewogen, waarbij kan worden overwogen om niet voor het hele hypotheekbedrag financieel risico te lopen. De beleggingshypotheek kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met een spaarhypotheek. Indien de hypotheek voor de helft uit een spaarhypotheek bestaat, wordt voor dat bedrag in elk geval wel de aflossing aan het einde van de looptijd gegarandeerd. Zo wordt het risico van alleen een beleggingshypotheek ingeperkt. De beleggingshypotheek wordt door meerdere banken aangeboden, zodat altijd de gelegenheid wordt geboden om meerdere offertes naast elkaar te leggen en te vergelijken. Dat geldt ook indien er voor een combinatie van bijvoorbeeld een spaarhypotheek en beleggingshypotheek wordt gekozen.