Hybride hypotheek


Een hybride hypotheek staat ook wel bekend als een combinatie van een spaar- en beleggingshypotheek. Deze hypotheekvorm kent de grote mate van flexibiliteit van de levenhypotheek en biedt de zekerheid van spaarhypotheek. De hybride hypotheek is door deze specifieke kenmerken een van de populaire hypotheken. De vaste maandelijkse lasten bestaat uit premie en rente. Aangezien er geen sprake is van een verplichte aflossing bij de hybride hypotheek geldt dat er optimaal van de belastingregels in verband met de aftrek van hypotheekrente geprofiteerd kan worden. Zodra de looptijd van de hypotheek is afgelopen, kan de schuld of een deel van de schuld afgelost worden met de uitkering van de kapitaalverzekering.

Bij het afsluiten van een hybride hypotheek wordt er een maandelijks te betalen premie overeengekomen. Elke maand wordt de verhouding van de risicopremie en de spaarpremie wel opnieuw vastgesteld. Het deel van de risicopremie heeft betrekking op de overlijdensrisicodekking en de spaarpremie heeft betrekking op de premie voor de opbouw van kapitaal. De hoogte van de risicopremie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals van de leeftijd. Ook de hoogte van het benodigd kapitaal bij het overlijden heeft invloed op de hoogte van de risicopremie. Naarmate de opgebouwde waarde hoger is, hoeft er namelijk minder verzekerd te worden bij overlijden. Er zal dus steeds minder risico verzekerd hoeven te worden naarmate de verzekering langer bestaat. Daardoor kan er een groter deel van de premie worden gebruikt voor beleggingen en kan het bedrag van de risicopremie relatief laag blijven.

Bij de combinatie van levenhypotheek en spaarhypotheek in de vorm van een hybride hypotheek ligt de combinatie van verzekeraar en hypotheekverstrekker vast. Bij een hybride hypotheek waar sprake is van een combinatie met een levensverzekering kan er van een speciale fiscale vrijstelling gebruik worden gemaakt. Dat betreft de zogenoemde fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning. Gedurende een periode van vijftien of twintig jaar kan er dan belastingvrij een kapitaal worden opgebouwd. Er zal dan geen belasting hoeven te worden betaald over het opgebouwde vermogen en de uitkeringen zijn eveneens belastingvrij. De vrijstellingen zijn gelimiteerd en kunnen jaarlijks wijzigen. De premie van de hybride hypotheek wordt gebruikt om te beleggen, waarbij er een ruime keuze wordt aangeboden uit beleggingsopties. Bijvoorbeeld het onderbrengen van de premie in een hypotheekrentefonds. Voor de hybride hypotheek geldt dat het beste is om een vergelijking te maken tussen de verschillende banken. Vergelijk de rentepercentages beleggingsopties en let ook op de overige voorwaarden.