Lijfrentehypotheek


Bij een lijfrentehypotheek zal de hypotheek op de woning afgelost worden met de uitkering van de lijfrentepolis. Elke maand zal er bij een lijfrentehypotheek een premie worden ingelegd om daarmee de lijfrente op te bouwen. Het op te bouwen bedrag zal vastgesteld worden bij het afsluiten van de lijfrentehypotheek. In de toekomst, bijvoorbeeld op het moment van pensioen, zal er een uitkering volgen uit de lijfrentepolis. Deze periodieke uitkering kan worden gebruikt om de hypotheekschuld periodiek af te lossen. Er is dus geen sprake van het ineens aflossen van de hypotheekschuld. Gedurende de opbouw van de lijfrente en tijdens het ontvangen van de periodieke uitkering zal er tevens hypotheekrente betaald moeten worden.

De maandelijkse vaste lasten bestaan bij een lijfrente hypotheek uit een deel rente en een deel premie voor het opbouwen van een lijfrente. Er wordt dus vermogen opgebouwd, die later tot uitkering kan komen, zoals op het moment van pensioen gaan. Vanaf dat moment kan er aanspraak gemaakt worden op het ontvangen van een periodieke uitkering. De hypotheekschuld blijft gewoon bestaan op het moment dat de lijfrentepolis tot uitkering komt. Wel wordt vanaf dat moment de hypotheekschuld lager, omdat er een periodieke aflossing wordt gedaan.

Bij de lijfrentehypotheek is het mogelijk om de rente fiscaal in mindering te brengen. Ook de premie voor de lijfrente kan onder voorwaarden voor fiscale aftrek in aanmerking komen. Een voorwaarde is bijvoorbeeld, dat er aangetoond moet worden, dat er sprake is van een pensioentekort. Overigens zal er op het moment van het ontvangen van een uitkering uit de lijfrentepolis daarover wel belasting moeten worden betaald. Een lijfrentehypotheek is dus niet zonder meer voor iedereen de meest geschikte vorm van hypotheek.

Een lijfrentehypotheek kan een uitkomst zijn voor mensen met een pensioentekort door de mogelijkheid van fiscale aftrek van de rente en van de premie voor de lijfrente. Er zijn echter ook een aantal nadelen verbonden aan deze vorm van hypotheek. Op het moment van het ontvangen van de uitkering uit de lijfrente worden die bedragen belast voor de inkomstenbelasting. Dat is dus een fiscaal nadeel, waar in de toekomst rekening mee gehouden moet worden. Een ander nadeel is, dat er slechts een beperkt aantal banken en geldverstrekkers zijn, die deze vorm van lijfrentehypotheek aanbieden. Wat nog wel een voordeel kan zijn, is dat lijfrentehypotheken ook met andere hypotheken gecombineerd kunnen worden. Ondanks het beperkte aanbod van lijfrentehypotheken is het toch verstandig om zo veel mogelijk vergelijkingen te maken van dit product.