Spaarhypotheek


Een spaarhypotheek is een hypotheek, die zekerheid biedt over de aflossing van het geleende bedrag aan het einde van de looptijd. Aan deze hypotheekvorm is een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld. De zekerheid over de aflossing van het kapitaal wordt verkregen doordat de termijnen uit twee delen bestaan. In de eerste plaats wordt er rente betaald over het hypotheekbedrag. In de tweede plaats wordt er premie afgedragen voor de levensverzekering. Met het spaarbedrag in de levensverzekering wordt er gedurende de looptijd een kapitaal opgebouwd, dat gelijk is aan de hypotheekschuld. De aflossing is dan ook altijd gegarandeerd doordat het eindkapitaal bij elkaar wordt gespaard via de overlijdensrisicoverzekering.

Doordat er geen rechtstreekse aflossing op de hypotheekschuld plaatsvindt tijdens de looptijd, kan er gedurende dertig jaar optimaal geprofiteerd worden van de fiscale hypotheekrenteaftrek. Overigens bestaat de maandelijks te betalen premie van de spaarhypotheek weer uit twee delen, namelijk uit een spaardeel en een risicodeel. Het risicodeel is bestemd als verzekering van een uitkering indien er sprake is van overlijden. Indien de spaarhypotheek op twee namen wordt afgesloten, dan kunnen beide partners verzekerd worden. Bij het overlijden van de partner, wordt de hypotheekschuld in één keer vanuit de verzekering voldaan en rust er geen schuld meer op de woning.

Een spaarhypotheek biedt dus zekerheid, maar kent ook nog andere voordelen. Zo is de afkoopwaarde van het gespaarde deel altijd duidelijk. Er kan een situatie ontstaan, waarin de levensverzekering voortijdig beëindigd moet worden. In dat geval wordt de spaarinleg over het algemeen uitbetaald met rente. Indien er aan de fiscale regels wordt voldaan, kan de uitkering belastingvrij worden verstrekt. Een ander voordeel betreft, zoals gezegd de optimale belastingaftrek van de rente. Verder is er sprake van stabiliteit van de maandlasten, omdat de hypotheekrente aan de spaarrente is gekoppeld.

Een spaarhypotheek kan eventueel met een andere hypotheek gecombineerd worden, zoals met een beleggingshypotheek of een aflossingsvrije hypotheek. Banken en kredietverstrekkers bieden de spaarhypotheek onder verschillende namen aan, maar de strekking ervan is hetzelfde. Een variant op de spaarhypotheek is de bankspaarhypotheek, waarbij er maandelijks een spaarbedrag opzij wordt gezet en er geen sprake is van een directe koppeling met een overlijdensrisicoverzekering. De spaarhypotheek biedt echt zekerheid, maar dat neemt niet weg, dat het altijd verstandig is om meerdere offertes spaarhypotheken bij verschillende banken op te vragen. De voorwaarden en het rentepercentage zijn namelijk niet bij elke bank gelijk. Neem dus altijd ruimschoots de tijd om de mogelijkheden met betrekking tot de spaarhypotheek met elkaar te vergelijken.