Autolening


Het kopen van een nieuwe auto of de aanschaf van een tweedehands wagen brengt een grote kostenpost met zich mee. Niet iedereen heeft geld klaarliggen om contant een auto af te rekenen en er mee weg te rijden. Iedereen heeft wel de mogelijkheid om een autolening aan te vragen om met het leenbedrag de auto te kunnen financieren. Een autolening is een lening, die bestemd is voor de aanschaf van een nieuwe of tweedehandse auto. Het is een uitkomst om met de autolening in één keer over genoeg geld te beschikken om een droomauto te kopen. Bij het afsluiten van een lening voor een auto zijn er wel een aantal aspecten waarmee rekening gehouden kan worden.

Het is bijvoorbeeld belangrijk om vooraf te bepalen hoeveel geld er nodig is voor de aanschaf van de auto. De hoogte van de autolening zal afhankelijk zijn van de hoogte van het inkomen in combinatie met eventuele andere lopende leningen, woonlasten en eventuele andere schulden. Is het de bedoeling om al het geld te lenen, dat nodig is om de auto te kopen of kan er voor een deel gebruik worden gemaakt van spaargeld. Het is ook belangrijk om de looptijd van de autolening niet langer te laten zijn dan de vermoedelijke levensduur van de auto. Kijk ook na bij het vergelijken van autoleningen of de restschuld bij overlijden wordt kwijtgescholden. In dat geval worden de nabestaanden in elk geval niet met een restschuld opgezadeld.

Een autolening kan in verschillende leenvormen worden verstrekt. De meest gangbare leenvorm voor het financieren van een auto is de persoonlijke lening. De persoonlijke lening wordt dan een autolening genoemd, omdat het geld speciaal bedoeld is om de auto mee te kopen. Bij een persoonlijke lening als autolening wordt er zekerheid geboden doordat de looptijd vaststaat en er een vaste rente over de lening wordt berekend. Bovendien is de einddatum van de laatste aflossing al vooraf bekend. Het is handig om te na te gaan of er een mogelijkheid bestaat om vervroegd af te lossen zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht. Een andere leenvorm voor een autolening is het doorlopend krediet, waarbij er sprake is van een variabele rente en een flexibele doorlooptijd. Er kan zonder kosten op dit krediet extra worden afgelost en er wordt alleen rente over het opgenomen kredietbedrag in rekening gebracht. Voor beide opties geldt overigens, dat het vergelijken van autoleningen de moeite waard zal zijn.