Financial lease


De kredietvorm financial lease is vooral bekend bij de kleine ondernemer, maar ook particulieren kunnen van deze financieringsmogelijkheid gebruikmaken. Financial lease voor een particulier is bijvoorbeeld ideaal om de aanschaf van een auto te kunnen financieren. De meeste leasemaatschappijen richten zich uitsluitend op de ondernemer, maar er zijn ook een beperkt aantal leasemaatschappijen, die hun diensten aan consumenten aanbieden. Particuliere autolease is de term, die ook wel gebruikt wordt voor financial lease aan consumenten. Financial lease voor particulieren kan enigszins worden vergeleken met de kredietvorm huurkoop.

Bij het aangaan van een overeenkomst tot financial lease zal de looptijd gelijk worden gesteld aan de economische levensduur van de auto. De leasemaatschappij blijft in die periode juridisch gezien eigenaar van de auto. De consument heeft echter profijt van het economisch gebruik en het voordeel niet in één keer een groot bedrag op tafel te hoeven leggen om in een nieuwe auto te kunnen rijden. Naast dat er leasemaatschappijen zijn, die de optie financial lease voor particulieren aanbieden, zijn er ook autodealers, die deze mogelijkheid aan consumenten bieden. De aanschafwaarde van de auto wordt in dat geval door de autodealer of leasemaatschappij voorgeschoten.

De betaling verloopt bij financial lease volgens een periodiek schema, zoals per maand. Naast de reguliere betalingstermijn moet er ook rente worden betaald. In dat opzicht kan financial lease dus aangemerkt worden als een specifieke kredietvorm. Het is de bedoeling om gedurende de looptijd van de overeenkomst uiteindelijk de complete aanschafwaarde van de wagen inclusief de berekende rente te betalen. Als de aanschafwaarde uiteindelijk aan het einde van de looptijd is afbetaald inclusief de rente, dan kan het juridisch eigendom worden overgedragen. Overigens kunnen de afspraken daarover verschillen, want het is ook mogelijk dat er zoals bij aanvang van de overeenkomst is overeengekomen, nog een bedrag betaald moet worden om de auto juridisch in het bezit te krijgen. Een en ander zal onder meer afhankelijk zijn van de waarde van de auto en van de looptijd van de financial lease.

Het is aan te raden om als consument de verschillende kredietmogelijkheden met elkaar te vergelijken. Bij het afsluiten van een persoonlijke lening om een auto te financieren is er namelijk direct sprake van juridisch en economisch eigendom. Ook het vergelijken van de rentepercentages bij financial lease en andere kredietvormen is aan te raden om onnodig hoge kosten te voorkomen. Voordat een besluit genomen wordt, is het dus aan te raden om de kredietvorm concreet met elkaar te vergelijken.