Huurkoop


Bij huurkoop is er sprake van een lening, die gekoppeld wordt aan een object. Wie bijvoorbeeld een auto wil aanschaffen, maar daarvoor geen geld heeft, kan via huurkoop toch in een nieuwe auto rijden. Het belangrijkste kenmerk van deze vorm van krediet, is dat er pas sprake is van eigendomsoverdracht op het moment, dat de laatste termijn van de aflossing is voldaan. In de aflosperiode is er dus geen sprake van eigendom. U mag wel in de auto rijden, maar deze bijvoorbeeld niet doorverkopen of voor de verhuur ter beschikking stellen. Het eigendom van de auto blijft namelijk bij de kredietverstrekker liggen.

Bij huurkoop kan er een aanbetaling worden gedaan voor het kopen van een auto, caravan of ander vast object. Het restant wordt dan gedurende de periode van huurkoop terugbetaald in maandelijkse termijnen. Huurkoop is een variant van het kopen op afbetaling, maar wel met het verschil van eigendomsoverdracht na de laatste aflossing. De kredietverstrekker behoudt zich via de overeenkomst van huurkoop altijd het recht voor het object terug te halen indien er niet voldaan wordt aan de verplichte termijnen van aflossing.

Overeenkomst tot huurkoop

Een overeenkomst tot huurkoop wordt altijd schriftelijk vastgelegd. Deze vorm van krediet wordt als een bijzondere overeenkomst gezien. Er zijn dan ook wettelijke regels van toepassing op huurkoop, zoals deze neergelegd zijn in boek 7a van het Burgerlijk Wetboek. In de overeenkomst van deze bijzondere lening dienen een aantal zaken te worden opgenomen. In de eerste plaats moet het object en de volledige verkoopprijs in de overeenkomst staan vermeld. Ook moet het schema van aflossing van het restbedrag in termijnen worden opgenomen in de overeenkomst tot huurkoop. Verder moet expliciet worden vermeld, dat de eigendomsoverdracht pas plaatsvindt nadat de laatste termijn van de openstaande lening is voldaan. Ontbreekt bijvoorbeeld de benoeming van de eigendomsoverdracht, dan zal er wettelijk gezien geen sprake zijn van huurkoop en zal er direct sprake zijn van wisseling van het object naar de nieuwe eigenaar.

Indien er een overeenkomst tot huurkoop wordt aangegaan om een nieuwe auto te kopen, zal het bedrijf graag zien, dat er een allrisk verzekering wordt afgesloten. De ontvanger blijft namelijk aansprakelijk voor de schade aan de auto en zo is het autobedrijf verzekerd van een financiële dekking van de schade. Overigens blijft de overeenkomst van huurkoop ook bestaan indien de auto bij een ongeluk total loss raakt. In dat geval is het inderdaad verstandig om bij de overeenkomst tot huurkoop een goede verzekering te hebben. De rente bij huurkoop varieert en het is verstandig om het rentepercentage te vergelijken of te bezien of het afsluiten van een persoonlijke lening goedkoper is.