Persoonlijke lening


Een persoonlijke lening is een vorm van consumptief krediet. Het belangrijkste kenmerk van deze leenvorm is dat het leenbedrag in één keer ter beschikking wordt gesteld. Bovendien staat de looptijd van de persoonlijke lening vast, waarbinnen het geld terug moet worden betaald in vaste termijnen. Elke aflossingstermijn bestaat uit een deel aflossing en een deel rente. Voor het verstrekken van een persoonlijke lening wordt een leenovereenkomst opgesteld. Hierin worden verschillende aspecten opgenomen, zoals het leenbedrag, looptijd en aflossingstermijnen. Afgeloste bedragen kunnen bij een persoonlijke lening niet weer worden opgenomen, zoals dat bij een doorlopend krediet wel mogelijk is.

Een persoonlijke lening is bij uitstek geschikt voor het kopen van consumptieve goederen, zoals een auto, motor, bankstel of boot. Niet elke consument beschikt over een spaarrekening met voldoende geld om in één keer een grote uitgave te kunnen doen. Als er wel sprake is van voldoende inkomen om een persoonlijke lening af te sluiten, is dat een ideale leenvorm voor consumptief krediet. Bij elke aanvraag voor een krediet bij een bank of andere financiële instelling zal er een toetsing plaatsvinden bij het Bureau Krediet Registratie. Daar wordt onder meer de leenhistorie van de aanvrager van het krediet nagegaan.

Of een aanvraag voor een persoonlijke lening bij een bank of andere instelling wordt goedgekeurd is van meerdere factoren afhankelijk. In de eerste plaats zal er maandelijks voldoende inkomen moeten binnenkomen om de termijnen te kunnen aflossen. De maximale persoonlijke lening zal dan ook vastgesteld worden aan de hand van het inkomen van de aanvrager. De looptijd zal afhankelijk zijn van de hoogte van het leenbedrag en het inkomen. Online is het mogelijk om te berekenen wat de maximale hoogte van het krediet kan zijn. Ook kan er op die manier inzicht worden verkregen in het van toepassing zijnde termijnbedrag.

De hoogte van een persoonlijke lening kan per bank verschillen en uiteenlopen van een bedrag van 1.500 euro tot 75.000 euro. Het is altijd belangrijk om het leenbedrag af te stemmen op de prijs van het aan te kopen consumptieve goed en dus niet meer te lenen dan noodzakelijk is. Het vergelijken van rentepercentages, voorwaarden en mogelijkheden bij verschillende banken en kredietverstrekkers is altijd aan te raden. Door een goede vergelijking te maken, kan er uiteindelijk geld bespaard worden bij het afsluiten van een persoonlijke lening. Het online aanvragen van een offerte voor een persoonlijk krediet is overigens vrijblijvend en zonder enige verplichting.