Rentekrediet


Het rentekrediet een leenvorm zonder aflossingsverplichting. Geld lenen in de vorm van een rentekrediet biedt dus een hoge mate van flexibiliteit. Een andere benaming voor rentekrediet is een aflossingsvrije lening. Uiteraard dient er wel rente betaald te worden over het bedrag, dat is opgenomen. Net als het doorlopend krediet kan er bij deze leenvorm ook steeds een bedrag worden opgenomen tot het maximum van de lening is bereikt. Bij het doorlopend krediet geldt er echter wel een aflossingsverplichting en daarom is deze leenvorm minder flexibel dan een rentelening.

De rentelening wordt veelal gebruikt voor het achter de hand hebben van geld. Wie bijvoorbeeld plotseling voor een hoge uitgave komt te staan, kan van het rentekrediet onbelemmerd geld opnemen tot het plafond is bereikt. Indien er geld over is, kan er weel een deel van de rentelening worden afgelost. De verplichting tot aflossen is er echter niet. Daarom is een goedkope vorm van geld lenen. Dit brengt met zich mee, dat er ook geen sprake is van een vooraf bepaalde looptijd. Voor het in aanmerking komen van een rentekrediet moet er wel sprake zijn van een vast inkomen, die niet uit een sociale dienstuitkering of WW-uitkering bestaat.

Er kan bij rentekredieten ook sprake zijn van een bepaalde aflossingsvrije periode van bijvoorbeeld vijf jaar. In dat geval vindt er gedurende de eerste vijf jaren geen verplichte aflossing plaats. De bank kijkt na afloop van de vijf jaar of de aflossingsvrije periode verlengd kan worden. Mocht de bank geen goedkeuring geven voor de verlenging van de aflossingsvrije periode, dan zal het rentekrediet in een doorlopend krediet worden omgezet. Na de aflossingsvrije periode zal er in dat geval een vast bedrag op maandelijkse basis worden afgelost. Een deel van de aflossing bestaat vervolgens uit rente en een deel uit daadwerkelijke aflossing. Bij een rentekrediet is er sprake van het toepassen van een variabel rente.

Het rentekrediet wordt niet door alle geldverstrekkers meer aangeboden. Dat heeft te maken met de beperking van het aflossingsvrij lenen voor de consument. Er is namelijk een nieuwe gedragscode ingevoerd voor de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland. Dat houdt in dat een deel van de kredietverstrekkers hun beleid op het gebied van rentekredieten heeft moeten herzien. Wie vooraf duidelijkheid wil over de looptijd, aflossing en rente van een lening, kan in plaats van het rentekrediet voor een alternatief kiezen. Bijvoorbeeld voor het afsluiten van een doorlopend krediet of WOZ krediet.