Woz krediet: hoe het werkt


Het Woz krediet is een bekende optie die veel mensen kiezen wanneer zij van plan zijn de woning te laten renoveren of bijvoorbeeld een aanbouw willen laten plaatsen. Met dit krediet is het mogelijk om geld vrij te laten maken voor het financieren van de kosten die daarbij komen kijken. Het is echter alleen mogelijk om een Woz krediet af te sluiten wanneer er sprake is van een koopwoning. Huurwoningen komen dus niet in aanspraak voor het krediet. De reden hiervoor is dat koopwoningen een hypotheek hebben, waardoor er een extra zekerheid is voor de leningverstrekker. Hierdoor is het echter wel mogelijk om tegen een veel voordeliger tarief te gaan lenen.

Het is gebruikelijk om een Woz krediet af te sluiten wanneer er op lange termijn geld achter de hand gehouden moet worden voor bepaalde doelen, waarbij de exacte te betalen cijfers nog niet volledig opgemaakt zijn. Wanneer kosten bijvoorbeeld hoger uitvallen, dan kan het Woz krediet dit prijsverschil opvangen. De kredietverstrekker zal kijken naar het huidige inkomen en de huidige waarde van de koopwoning, waardoor er een goede bestedingslimiet opgemaakt kan worden. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het limiet zal zijn.

Wist je dat: het Woz krediet alleen in bepaalde gevallen aangewezen zal worden? Wanneer er aanspraak gemaakt wordt op het krediet, dan wordt er allereerst gekeken wat het doel is van het te besteden geld. Dit is voor de kredietverstrekker van belang, omdat er tenslotte veel geld in het spel is. Wanneer een Woz krediet gebruikt zal worden voor de aanschaf van een auto, dan zal er in veel gevallen afgewezen worden. De reden hiervoor is dat er andere leningen zijn die hier beter voor geschikt zijn. Het doorlopend krediet is alleen geschikt voor doeleinden waar kosten bij geboeid zijn die hevig kunnen fluctueren.

De kosten van het Woz krediet worden vooraf door de kredietverstrekker vastgesteld. Dit zal allemaal samengevat worden in het contract. Pas nadat het contract getekend is door de aanvrager en de verstrekker, is het mogelijk dat de aanvrager ook echt toegang heeft tot het geld. De hoogte van de kosten zijn natuurlijk belangrijk, omdat niemand teveel wil betalen voor de lening. Er zijn twee soorten kosten gemoeid met het Woz krediet. Allereerst zijn er de rentekosten. De rente wordt berekend over het totaalgeleende bedrag, en dus niet het gehele bedrag waar het Woz krediet uit bestaat.

De andere soort kostenpost zijn de kosten die gemoeid zijn bij het afsluiten van een lening. Hieronder vallen de administratie-, aanvraag-, en afsluitkosten. Daarnaast zijn er nog veel meer soorten kosten die berekend kunnen worden door de kredietverstrekker. Let dus ook goed op alvorens de lening afgesloten wordt, omdat dit veel geld kan schelen. Door goed te kijken welke kosten er gehanteerd zullen worden, kan er vooraf al duidelijk zijn hoe hoog de totaalkosten voor de lening zullen zijn.